Gemeente Heiloo (Noord-Holland)

Contact gemeente Heiloo

Raadhuisplein 1, 1851 JL HEILOO (Postbus 1, 1850 AA HEILOO)

Tel: 072-5356666
Email: info@heiloo.nl
Website: http://www.heiloo.nl/

Zetelverdeling

Participatie

Gemeente Heiloo, een gemeente die nooit stil staat.

Iedere dag maken we weer nieuwe plannen. Van de inrichting van een speelplek in de straat tot een toekomstvisie voor heel de gemeente Heiloo. En van het maken van een duurzaamheidsbeleid tot het ontwikkelen van een parkeerbeleid.

Participatiebeleid

Om voor al die gemeentelijke plannen de betrokkenheid en samenwerking met bewoners, ondernemers, organisaties en andere belanghebbende partijen (lees: de gemeenschap) goed te regelen, is het hebben van een participatiebeleid wenselijk.

In het participatiebeleid staat minimaal:

  1. De algemene uitgangspunten van participatie die gelden bij ieder participatieproces (van onderop, inclusiviteit, mate van betrokkenheid én inspraak).
  2. De handvatten voor de gemeente om bewuste keuzes te maken over de omvang, het niveau, de burgerbetrokkenheid en de vorm van participatie.
  3. De instrumenten die helpen om participatie goed te kunnen organiseren, zoals het hebben van een burgerpanel en het doen van lokaal marktonderzoek.

Daarnaast werkt de overheid aan nieuwe landelijke wetgeving, waarbij van gemeenten wordt gevraagd om participatie goed te regelen. De belangrijkste regelgeving voor lokale gemeenten zijn:

  1. Wet Versterking participatie op decentraal niveau
  2. De Omgevingswet
  3. Wet Open overheid

Uitgangspunten participatie

Algehele regel is: Elke inwoner in Heiloo die wil, moet mee kunnen doen.

Hierbij ligt het accent op:

  1. Participatie is maatwerk. Per project (denk hierbij ook aan gebiedsontwikkelingen in het kader van de nieuwe omgevingswet) wordt onderzocht wie de belanghebbende partijen zijn. Bepaald wordt de behoefte van de gemeenschap en de gewenste mate van participatie.
  2. Alle participatie is inclusief. Dat betekent dat de wijze van burgerparticipatie aan de hand van taalgebruik, werkvormen en communicatiemiddelen zo goed mogelijk aansluiten op de wensen en mogelijkheden van de doelgroep (de gemeenschap van Heiloo).
  3. Het verkrijgen van representatieve onderzoeksresultaten. Uiteindelijk wordt de (gewenste) participatie getoetst op representativiteit. Het betreft het aantal deelnemers en de verdeling van de respondenten (demografische variabelen).
  4. Zorg voor een onafhankelijke begeleider (het liefst niet afkomstig uit de gemeente).

Onderzoek- en participatiebureau Invior helpt bij het maken en uitvoeren van een participatiebeleid. Wilt u inwoners ook betrekken bij het maken van beleid? En zoekt u inwoners die willen meedenken en meepraten over lokale maatschappelijke vraagstukken in gemeente Heiloo? Neem dan een kijkje op TipHeiloo.

Ga uit van de kracht van de gemeenschap. Organiseer vandaag nog een burgerberaad of burgerforum in Heiloo. Vraag bijvoorbeeld Invior naar de mogelijkheden.

Statistieken Heiloo

Oppervlakte: 1.901 ha.
Aantal zetels: 19
Aantal inwoners (actueel): 24.906
bevolkingsaantal CBS januari 2024: 24.906
bevolkingsaantal CBS januari 2023: 24.309
bevolkingsaantal CBS januari 2022: 24.417
Bevolkingsaantal CBS januari 2021: 24.144
Aantal burgers gemeente aug 2020: 24.100
Bevolkingsaantal CBS januari 2019: 23.459
Bewonersaantal mei 2018: 23.211
Aantal inwoners januari 2017: 22.857
Aantal inwoners maart 2016: 22.623
Aantal inwoners december 2015: 22.678
Aantal inwoners maart 2015: 22.578
Aantal inwoners mei 2014: 22.620
januari 2014: 22.626
november 2013: 22.632
augustus 2013: 22.551
mei 2013: 22.612
2012: 22.615
Aantal inwoners jan 2010: 22.451
Aantal inwoners jan 2009: 22.216
Bevolking jan 2008: 22.024
Inwonersaantal 2007: 21.979
Inwonersaantal 2006: 22.123
Inwonersaantal 2005: 22.106
Inwonersaantal 2004: 22.058
Bezig met laden...

Personen zoeken

in:

Provincie: Noord-Holland

Statistieken Noord-Holland

Aantal inwoners: 2719764
Oppervlakte: 409100 ha.
E-mail: post@noord-holland.nl
Website: http://www.noord-holland.nl/

Personen toevoegen/wijzigen

Aanvullingen of wijzigingen voor Heiloo? Geef ze aan ons door!

Onderzoeksresultaten
Overheid in Nederland