Gemeente Hollands Kroon (Noord-Holland)

Contact gemeente Hollands Kroon

De Verwachting 1, 1761 VM Anna Paulowna

Tel: 088 - 32 15 000
Email: contact@hollandskroon.nl
Website: http://www.hollandskroon.nl/

Zetelverdeling

Participatie

Gemeente Hollands Kroon, een gemeente die nooit stil staat.

Iedere dag maken we weer nieuwe plannen. Van de inrichting van een speelplek in de straat tot een toekomstvisie voor heel de gemeente Hollands Kroon. En van het maken van een duurzaamheidsbeleid tot het ontwikkelen van een parkeerbeleid.

Participatiebeleid

Om voor al die gemeentelijke plannen de betrokkenheid en samenwerking met bewoners, ondernemers, organisaties en andere belanghebbende partijen (lees: de gemeenschap) goed te regelen, is het hebben van een participatiebeleid wenselijk.

In het participatiebeleid staat minimaal:

  1. De algemene uitgangspunten van participatie die gelden bij ieder participatieproces (van onderop, inclusiviteit, mate van betrokkenheid én inspraak).
  2. De handvatten voor de gemeente om bewuste keuzes te maken over de omvang, het niveau, de burgerbetrokkenheid en de vorm van participatie.
  3. De instrumenten die helpen om participatie goed te kunnen organiseren, zoals het hebben van een burgerpanel en het doen van lokaal marktonderzoek.

Daarnaast werkt de overheid aan nieuwe landelijke wetgeving, waarbij van gemeenten wordt gevraagd om participatie goed te regelen. De belangrijkste regelgeving voor lokale gemeenten zijn:

  1. Wet Versterking participatie op decentraal niveau
  2. De Omgevingswet
  3. Wet Open overheid

Uitgangspunten participatie

Algehele regel is: Elke inwoner in Hollands Kroon die wil, moet mee kunnen doen.

Hierbij ligt het accent op:

  1. Participatie is maatwerk. Per project (denk hierbij ook aan gebiedsontwikkelingen in het kader van de nieuwe omgevingswet) wordt onderzocht wie de belanghebbende partijen zijn. Bepaald wordt de behoefte van de gemeenschap en de gewenste mate van participatie.
  2. Alle participatie is inclusief. Dat betekent dat de wijze van burgerparticipatie aan de hand van taalgebruik, werkvormen en communicatiemiddelen zo goed mogelijk aansluiten op de wensen en mogelijkheden van de doelgroep (de gemeenschap van Hollands Kroon).
  3. Het verkrijgen van representatieve onderzoeksresultaten. Uiteindelijk wordt de (gewenste) participatie getoetst op representativiteit. Het betreft het aantal deelnemers en de verdeling van de respondenten (demografische variabelen).
  4. Zorg voor een onafhankelijke begeleider (het liefst niet afkomstig uit de gemeente).

Onderzoek- en participatiebureau Invior helpt bij het maken en uitvoeren van een participatiebeleid. Wilt u inwoners ook betrekken bij het maken van beleid? En zoekt u inwoners die willen meedenken en meepraten over lokale maatschappelijke vraagstukken in gemeente Hollands Kroon? Neem dan een kijkje op TipHollandsKroon.

Ga uit van de kracht van de gemeenschap. Organiseer vandaag nog een burgerberaad of burgerforum in Hollands Kroon. Vraag bijvoorbeeld Invior naar de mogelijkheden.

Statistieken Hollands Kroon

Oppervlakte: 66.220 ha.
Aantal zetels: 29
Aantal inwoners (actueel): 49.524
bevolkingsaantal CBS januari 2024: 49.524
bevolkingsaantal CBS januari 2023: 49.429
bevolkingsaantal CBS januari 2022: 48.778
Bevolkingsaantal CBS januari 2021: 48.583
Aantal burgers gemeente aug 2020: 48.637
Bevolkingsaantal CBS januari 2019: 47.802
Bewonersaantal mei 2018: 47.615
Aantal inwoners januari 2017: 47.600
Aantal inwoners maart 2016: 47.437
Aantal inwoners december 2015: 47.523
Aantal inwoners maart 2015: 47.541
Aantal inwoners mei 2014: 47.535
januari 2014: 47.501
november 2013: 47.522
augustus 2013: 47.600
mei 2013: 47.660
2012: 47.000
Bezig met laden...

Personen zoeken

in:

Provincie: Noord-Holland

Statistieken Noord-Holland

Aantal inwoners: 2719764
Oppervlakte: 409100 ha.
E-mail: post@noord-holland.nl
Website: http://www.noord-holland.nl/

Personen toevoegen/wijzigen

Aanvullingen of wijzigingen voor Hollands Kroon? Geef ze aan ons door!

Onderzoeksresultaten
Overheid in Nederland