Gemeente Huizen (Noord-Holland)

Contact gemeente Huizen

Graaf Wichman 10, 1276 KB HUIZEN (Postbus 5, 1270 AA HUIZEN)

Tel: 035-5281911
Email: gemeente@huizen.nl
Website: http://www.huizen.nl/

Zetelverdeling

Participatie

Gemeente Huizen, een gemeente die nooit stil staat.

Iedere dag maken we weer nieuwe plannen. Van de inrichting van een speelplek in de straat tot een toekomstvisie voor heel de gemeente Huizen. En van het maken van een duurzaamheidsbeleid tot het ontwikkelen van een parkeerbeleid.

Participatiebeleid

Om voor al die gemeentelijke plannen de betrokkenheid en samenwerking met bewoners, ondernemers, organisaties en andere belanghebbende partijen (lees: de gemeenschap) goed te regelen, is het hebben van een participatiebeleid wenselijk.

In het participatiebeleid staat minimaal:

  1. De algemene uitgangspunten van participatie die gelden bij ieder participatieproces (van onderop, inclusiviteit, mate van betrokkenheid én inspraak).
  2. De handvatten voor de gemeente om bewuste keuzes te maken over de omvang, het niveau, de burgerbetrokkenheid en de vorm van participatie.
  3. De instrumenten die helpen om participatie goed te kunnen organiseren, zoals het hebben van een burgerpanel en het doen van lokaal marktonderzoek.

Daarnaast werkt de overheid aan nieuwe landelijke wetgeving, waarbij van gemeenten wordt gevraagd om participatie goed te regelen. De belangrijkste regelgeving voor lokale gemeenten zijn:

  1. Wet Versterking participatie op decentraal niveau
  2. De Omgevingswet
  3. Wet Open overheid

Uitgangspunten participatie

Algehele regel is: Elke inwoner in Huizen die wil, moet mee kunnen doen.

Hierbij ligt het accent op:

  1. Participatie is maatwerk. Per project (denk hierbij ook aan gebiedsontwikkelingen in het kader van de nieuwe omgevingswet) wordt onderzocht wie de belanghebbende partijen zijn. Bepaald wordt de behoefte van de gemeenschap en de gewenste mate van participatie.
  2. Alle participatie is inclusief. Dat betekent dat de wijze van burgerparticipatie aan de hand van taalgebruik, werkvormen en communicatiemiddelen zo goed mogelijk aansluiten op de wensen en mogelijkheden van de doelgroep (de gemeenschap van Huizen).
  3. Het verkrijgen van representatieve onderzoeksresultaten. Uiteindelijk wordt de (gewenste) participatie getoetst op representativiteit. Het betreft het aantal deelnemers en de verdeling van de respondenten (demografische variabelen).
  4. Zorg voor een onafhankelijke begeleider (het liefst niet afkomstig uit de gemeente).

Onderzoek- en participatiebureau Invior helpt bij het maken en uitvoeren van een participatiebeleid. Wilt u inwoners ook betrekken bij het maken van beleid? En zoekt u inwoners die willen meedenken en meepraten over lokale maatschappelijke vraagstukken in gemeente Huizen? Neem dan een kijkje op TipHuizen.

Ga uit van de kracht van de gemeenschap. Organiseer vandaag nog een burgerberaad of burgerforum in Huizen. Vraag bijvoorbeeld Invior naar de mogelijkheden.

Statistieken Huizen

Oppervlakte: 2.332 ha.
Aantal zetels: 27
Aantal inwoners (actueel): 41.205
bevolkingsaantal CBS januari 2024: 41.205
bevolkingsaantal CBS januari 2023: 41.248
bevolkingsaantal CBS januari 2022: 40.938
Bevolkingsaantal CBS januari 2021: 41.090
Aantal burgers gemeente aug 2020: 41.104
Bevolkingsaantal CBS januari 2019: 41.280
Bewonersaantal mei 2018: 41.241
Aantal inwoners januari 2017: 41.382
Aantal inwoners maart 2016: 41.428
Aantal inwoners december 2015: 41.389
Aantal inwoners maart 2015: 41.233
Aantal inwoners mei 2014: 41.236
januari 2014: 41.239
november 2013: 41.275
augustus 2013: 41.341
mei 2013: 41.374
2012: 41.618
Aantal inwoners jan 2010: 41.934
Aantal inwoners jan 2009: 42.040
Bevolking jan 2008: 41.880
Inwonersaantal 2007: 41.927
Inwonersaantal 2006: 42.091
Inwonersaantal 2005: 42.098
Inwonersaantal 2004: 41.974
Bezig met laden...

Personen zoeken

in:

Provincie: Noord-Holland

Statistieken Noord-Holland

Aantal inwoners: 2719764
Oppervlakte: 409100 ha.
E-mail: post@noord-holland.nl
Website: http://www.noord-holland.nl/

Personen toevoegen/wijzigen

Aanvullingen of wijzigingen voor Huizen? Geef ze aan ons door!

Onderzoeksresultaten
Overheid in Nederland