Gemeente Medemblik (Noord-Holland)

Contact gemeente Medemblik

Dick Ketlaan 21, 1687 CD WOGNUM (Postbus 45, 1687 ZG WOGNUM)

Tel: 0229-856000
Email: info@medemblik.nl
Website: http://www.medemblik.nl/

Zetelverdeling

Participatie

Gemeente Medemblik, een gemeente die nooit stil staat.

Iedere dag maken we weer nieuwe plannen. Van de inrichting van een speelplek in de straat tot een toekomstvisie voor heel de gemeente Medemblik. En van het maken van een duurzaamheidsbeleid tot het ontwikkelen van een parkeerbeleid.

Participatiebeleid

Om voor al die gemeentelijke plannen de betrokkenheid en samenwerking met bewoners, ondernemers, organisaties en andere belanghebbende partijen (lees: de gemeenschap) goed te regelen, is het hebben van een participatiebeleid wenselijk.

In het participatiebeleid staat minimaal:

  1. De algemene uitgangspunten van participatie die gelden bij ieder participatieproces (van onderop, inclusiviteit, mate van betrokkenheid én inspraak).
  2. De handvatten voor de gemeente om bewuste keuzes te maken over de omvang, het niveau, de burgerbetrokkenheid en de vorm van participatie.
  3. De instrumenten die helpen om participatie goed te kunnen organiseren, zoals het hebben van een burgerpanel en het doen van lokaal marktonderzoek.

Daarnaast werkt de overheid aan nieuwe landelijke wetgeving, waarbij van gemeenten wordt gevraagd om participatie goed te regelen. De belangrijkste regelgeving voor lokale gemeenten zijn:

  1. Wet Versterking participatie op decentraal niveau
  2. De Omgevingswet
  3. Wet Open overheid

Uitgangspunten participatie

Algehele regel is: Elke inwoner in Medemblik die wil, moet mee kunnen doen.

Hierbij ligt het accent op:

  1. Participatie is maatwerk. Per project (denk hierbij ook aan gebiedsontwikkelingen in het kader van de nieuwe omgevingswet) wordt onderzocht wie de belanghebbende partijen zijn. Bepaald wordt de behoefte van de gemeenschap en de gewenste mate van participatie.
  2. Alle participatie is inclusief. Dat betekent dat de wijze van burgerparticipatie aan de hand van taalgebruik, werkvormen en communicatiemiddelen zo goed mogelijk aansluiten op de wensen en mogelijkheden van de doelgroep (de gemeenschap van Medemblik).
  3. Het verkrijgen van representatieve onderzoeksresultaten. Uiteindelijk wordt de (gewenste) participatie getoetst op representativiteit. Het betreft het aantal deelnemers en de verdeling van de respondenten (demografische variabelen).
  4. Zorg voor een onafhankelijke begeleider (het liefst niet afkomstig uit de gemeente).

Onderzoek- en participatiebureau Invior helpt bij het maken en uitvoeren van een participatiebeleid. Wilt u inwoners ook betrekken bij het maken van beleid? En zoekt u inwoners die willen meedenken en meepraten over lokale maatschappelijke vraagstukken in gemeente Medemblik? Neem dan een kijkje op TipMedemblik.

Ga uit van de kracht van de gemeenschap. Organiseer vandaag nog een burgerberaad of burgerforum in Medemblik. Vraag bijvoorbeeld Invior naar de mogelijkheden.

Statistieken Medemblik

Oppervlakte: 25.756 ha.
Aantal zetels: 29
Aantal inwoners (actueel): 46.005
bevolkingsaantal CBS januari 2024: 46.005
bevolkingsaantal CBS januari 2023: 46.040
bevolkingsaantal CBS januari 2022: 45.464
Bevolkingsaantal CBS januari 2021: 45.165
Aantal burgers gemeente aug 2020: 45.138
Bevolkingsaantal CBS januari 2019: 44.833
Bewonersaantal mei 2018: 44.624
Aantal inwoners januari 2017: 44.058
Aantal inwoners maart 2016: 43.746
Aantal inwoners december 2015: 43.711
Aantal inwoners maart 2015: 43.621
Aantal inwoners mei 2014: 43.391
januari 2014: 43.331
november 2013: 43.301
augustus 2013: 43.281
mei 2013: 43.260
2012: 42.976
Aantal inwoners jan 2010: 27.384
Aantal inwoners jan 2009: 27.017
Bevolking jan 2008: 26.682
Inwonersaantal 2007 (herindeling): 26.569
Inwonersaantal 2006: 8.098
Inwonersaantal 2005: 8.047
Inwonersaantal 2004: 8.037
Bezig met laden...

Personen zoeken

in:

Provincie: Noord-Holland

Statistieken Noord-Holland

Aantal inwoners: 2719764
Oppervlakte: 409100 ha.
E-mail: post@noord-holland.nl
Website: http://www.noord-holland.nl/

Personen toevoegen/wijzigen

Aanvullingen of wijzigingen voor Medemblik? Geef ze aan ons door!

Onderzoeksresultaten
Overheid in Nederland