Gemeente Stede Broec (Noord-Holland)

Contact gemeente Stede Broec

De Middend 2, 1611 KW BOVENKARSPEL (Postbus 20, 1610 AA BOVENKARSPEL)

Tel: 0228-510111
Email: gemeente@stedebroec.nl
Website: http://www.stedebroec.nl/

Zetelverdeling

Participatie

Gemeente Stede Broec, een gemeente die nooit stil staat.

Iedere dag maken we weer nieuwe plannen. Van de inrichting van een speelplek in de straat tot een toekomstvisie voor heel de gemeente Stede Broec. En van het maken van een duurzaamheidsbeleid tot het ontwikkelen van een parkeerbeleid.

Participatiebeleid

Om voor al die gemeentelijke plannen de betrokkenheid en samenwerking met bewoners, ondernemers, organisaties en andere belanghebbende partijen (lees: de gemeenschap) goed te regelen, is het hebben van een participatiebeleid wenselijk.

In het participatiebeleid staat minimaal:

  1. De algemene uitgangspunten van participatie die gelden bij ieder participatieproces (van onderop, inclusiviteit, mate van betrokkenheid én inspraak).
  2. De handvatten voor de gemeente om bewuste keuzes te maken over de omvang, het niveau, de burgerbetrokkenheid en de vorm van participatie.
  3. De instrumenten die helpen om participatie goed te kunnen organiseren, zoals het hebben van een burgerpanel en het doen van lokaal marktonderzoek.

Daarnaast werkt de overheid aan nieuwe landelijke wetgeving, waarbij van gemeenten wordt gevraagd om participatie goed te regelen. De belangrijkste regelgeving voor lokale gemeenten zijn:

  1. Wet Versterking participatie op decentraal niveau
  2. De Omgevingswet
  3. Wet Open overheid

Uitgangspunten participatie

Algehele regel is: Elke inwoner in Stede Broec die wil, moet mee kunnen doen.

Hierbij ligt het accent op:

  1. Participatie is maatwerk. Per project (denk hierbij ook aan gebiedsontwikkelingen in het kader van de nieuwe omgevingswet) wordt onderzocht wie de belanghebbende partijen zijn. Bepaald wordt de behoefte van de gemeenschap en de gewenste mate van participatie.
  2. Alle participatie is inclusief. Dat betekent dat de wijze van burgerparticipatie aan de hand van taalgebruik, werkvormen en communicatiemiddelen zo goed mogelijk aansluiten op de wensen en mogelijkheden van de doelgroep (de gemeenschap van Stede Broec).
  3. Het verkrijgen van representatieve onderzoeksresultaten. Uiteindelijk wordt de (gewenste) participatie getoetst op representativiteit. Het betreft het aantal deelnemers en de verdeling van de respondenten (demografische variabelen).
  4. Zorg voor een onafhankelijke begeleider (het liefst niet afkomstig uit de gemeente).

Onderzoek- en participatiebureau Invior helpt bij het maken en uitvoeren van een participatiebeleid. Wilt u inwoners ook betrekken bij het maken van beleid? En zoekt u inwoners die willen meedenken en meepraten over lokale maatschappelijke vraagstukken in gemeente Stede Broec? Neem dan een kijkje op TipStedeBroec.

Ga uit van de kracht van de gemeenschap. Organiseer vandaag nog een burgerberaad of burgerforum in Stede Broec. Vraag bijvoorbeeld Invior naar de mogelijkheden.

Statistieken Stede Broec

Oppervlakte: 1.637 ha.
Aantal zetels: 19
Aantal inwoners (actueel): 22.216
bevolkingsaantal CBS januari 2024: 22.216
bevolkingsaantal CBS januari 2023: 22.135
bevolkingsaantal CBS januari 2022: 21.947
Bevolkingsaantal CBS januari 2021: 21.743
Aantal burgers gemeente aug 2020: 21.773
Bevolkingsaantal CBS januari 2019: 21.702
Bewonersaantal mei 2018: 21.659
Aantal inwoners januari 2017: 21.552
Aantal inwoners maart 2016: 21.527
Aantal inwoners december 2015: 21.487
Aantal inwoners maart 2015: 21.514
Aantal inwoners mei 2014: 21.478
januari 2014: 21.474
november 2013: 21.490
augustus 2013: 21.437
mei 2013: 21.393
2012: 21.437
Aantal inwoners jan 2010: 21.274
Aantal inwoners jan 2009: 21.289
Bevolking jan 2008: 21.372
Inwonersaantal 2007: 21.345
Inwonersaantal 2006: 21.400
Inwonersaantal 2005: 21.480
Inwonersaantal 2004: 21.386
Bezig met laden...

Personen zoeken

in:

Provincie: Noord-Holland

Statistieken Noord-Holland

Aantal inwoners: 2719764
Oppervlakte: 409100 ha.
E-mail: post@noord-holland.nl
Website: http://www.noord-holland.nl/

Personen toevoegen/wijzigen

Aanvullingen of wijzigingen voor Stede Broec? Geef ze aan ons door!

Onderzoeksresultaten
Overheid in Nederland