Gemeente Texel (Noord-Holland)

Contact gemeente Texel

Emmalaan 15, 1791 AT DEN BURG (Postbus 200, 1790 AE DEN BURG)

Tel: 140222
Email: email@texel.nl
Website: https://www.tiptexel.nl/

Zetelverdeling

Participatie

Gemeente Texel, een gemeente die nooit stil staat.

Iedere dag maken we weer nieuwe plannen. Van de inrichting van een speelplek in de straat tot een toekomstvisie voor heel de gemeente Texel. En van het maken van een duurzaamheidsbeleid tot het ontwikkelen van een parkeerbeleid.

Participatiebeleid

Om voor al die gemeentelijke plannen de betrokkenheid en samenwerking met bewoners, ondernemers, organisaties en andere belanghebbende partijen (lees: de gemeenschap) goed te regelen, is het hebben van een participatiebeleid wenselijk.

In het participatiebeleid staat minimaal:

  1. De algemene uitgangspunten van participatie die gelden bij ieder participatieproces (van onderop, inclusiviteit, mate van betrokkenheid én inspraak).
  2. De handvatten voor de gemeente om bewuste keuzes te maken over de omvang, het niveau, de burgerbetrokkenheid en de vorm van participatie.
  3. De instrumenten die helpen om participatie goed te kunnen organiseren, zoals het hebben van een burgerpanel en het doen van lokaal marktonderzoek.

Daarnaast werkt de overheid aan nieuwe landelijke wetgeving, waarbij van gemeenten wordt gevraagd om participatie goed te regelen. De belangrijkste regelgeving voor lokale gemeenten zijn:

  1. Wet Versterking participatie op decentraal niveau
  2. De Omgevingswet
  3. Wet Open overheid

Uitgangspunten participatie

Algehele regel is: Elke inwoner in Texel die wil, moet mee kunnen doen.

Hierbij ligt het accent op:

  1. Participatie is maatwerk. Per project (denk hierbij ook aan gebiedsontwikkelingen in het kader van de nieuwe omgevingswet) wordt onderzocht wie de belanghebbende partijen zijn. Bepaald wordt de behoefte van de gemeenschap en de gewenste mate van participatie.
  2. Alle participatie is inclusief. Dat betekent dat de wijze van burgerparticipatie aan de hand van taalgebruik, werkvormen en communicatiemiddelen zo goed mogelijk aansluiten op de wensen en mogelijkheden van de doelgroep (de gemeenschap van Texel).
  3. Het verkrijgen van representatieve onderzoeksresultaten. Uiteindelijk wordt de (gewenste) participatie getoetst op representativiteit. Het betreft het aantal deelnemers en de verdeling van de respondenten (demografische variabelen).
  4. Zorg voor een onafhankelijke begeleider (het liefst niet afkomstig uit de gemeente).

Onderzoek- en participatiebureau Invior helpt bij het maken en uitvoeren van een participatiebeleid. Wilt u inwoners ook betrekken bij het maken van beleid? En zoekt u inwoners die willen meedenken en meepraten over lokale maatschappelijke vraagstukken in gemeente Texel? Neem dan een kijkje op TipTexel.

Ga uit van de kracht van de gemeenschap. Organiseer vandaag nog een burgerberaad of burgerforum in Texel. Vraag bijvoorbeeld Invior naar de mogelijkheden.

Statistieken Texel

Oppervlakte: 46.316 ha.
Aantal zetels: 15
Aantal inwoners (actueel): 13.814
bevolkingsaantal CBS januari 2024: 13.814
bevolkingsaantal CBS januari 2023: 13.970
bevolkingsaantal CBS januari 2022: 13.687
Bevolkingsaantal CBS januari 2021: 13.656
Aantal burgers gemeente aug 2020: 13.643
Bevolkingsaantal CBS januari 2019: 13.551
Bewonersaantal mei 2018: 13.645
Aantal inwoners januari 2017: 13.545
Aantal inwoners maart 2016: 13.614
Aantal inwoners december 2015: 13.582
Aantal inwoners maart 2015: 13.605
Aantal inwoners mei 2014: 13.641
januari 2014: 13.566
november 2013: 13.566
augustus 2013: 13.634
mei 2013: 13.717
2012: 13.727
Aantal inwoners jan 2010: 13.779
Aantal inwoners jan 2009: 13.691
Bevolking jan 2008: 13.547
Inwonersaantal 2007: 13.618
Inwonersaantal 2006: 13.708
Inwonersaantal 2005: 13.739
Inwonersaantal 2004: 13.735
Bezig met laden...

Personen zoeken

in:

Provincie: Noord-Holland

Statistieken Noord-Holland

Aantal inwoners: 2719764
Oppervlakte: 409100 ha.
E-mail: post@noord-holland.nl
Website: http://www.noord-holland.nl/

Personen toevoegen/wijzigen

Aanvullingen of wijzigingen voor Texel? Geef ze aan ons door!

Onderzoeksresultaten
Overheid in Nederland