Gemeente Uithoorn (Noord-Holland)

Contact gemeente Uithoorn

Laan van Meerwijk 16, 1423 AJ UITHOORN (Postbus 8, 1420 AA UITHOORN)

Tel: 0297-513111
Email: gemeente@uithoorn.nl
Website: http://www.uithoorn.nl/

Zetelverdeling

Participatie

Gemeente Uithoorn, een gemeente die nooit stil staat.

Iedere dag maken we weer nieuwe plannen. Van de inrichting van een speelplek in de straat tot een toekomstvisie voor heel de gemeente Uithoorn. En van het maken van een duurzaamheidsbeleid tot het ontwikkelen van een parkeerbeleid.

Participatiebeleid

Om voor al die gemeentelijke plannen de betrokkenheid en samenwerking met bewoners, ondernemers, organisaties en andere belanghebbende partijen (lees: de gemeenschap) goed te regelen, is het hebben van een participatiebeleid wenselijk.

In het participatiebeleid staat minimaal:

  1. De algemene uitgangspunten van participatie die gelden bij ieder participatieproces (van onderop, inclusiviteit, mate van betrokkenheid én inspraak).
  2. De handvatten voor de gemeente om bewuste keuzes te maken over de omvang, het niveau, de burgerbetrokkenheid en de vorm van participatie.
  3. De instrumenten die helpen om participatie goed te kunnen organiseren, zoals het hebben van een burgerpanel en het doen van lokaal marktonderzoek.

Daarnaast werkt de overheid aan nieuwe landelijke wetgeving, waarbij van gemeenten wordt gevraagd om participatie goed te regelen. De belangrijkste regelgeving voor lokale gemeenten zijn:

  1. Wet Versterking participatie op decentraal niveau
  2. De Omgevingswet
  3. Wet Open overheid

Uitgangspunten participatie

Algehele regel is: Elke inwoner in Uithoorn die wil, moet mee kunnen doen.

Hierbij ligt het accent op:

  1. Participatie is maatwerk. Per project (denk hierbij ook aan gebiedsontwikkelingen in het kader van de nieuwe omgevingswet) wordt onderzocht wie de belanghebbende partijen zijn. Bepaald wordt de behoefte van de gemeenschap en de gewenste mate van participatie.
  2. Alle participatie is inclusief. Dat betekent dat de wijze van burgerparticipatie aan de hand van taalgebruik, werkvormen en communicatiemiddelen zo goed mogelijk aansluiten op de wensen en mogelijkheden van de doelgroep (de gemeenschap van Uithoorn).
  3. Het verkrijgen van representatieve onderzoeksresultaten. Uiteindelijk wordt de (gewenste) participatie getoetst op representativiteit. Het betreft het aantal deelnemers en de verdeling van de respondenten (demografische variabelen).
  4. Zorg voor een onafhankelijke begeleider (het liefst niet afkomstig uit de gemeente).

Onderzoek- en participatiebureau Invior helpt bij het maken en uitvoeren van een participatiebeleid. Wilt u inwoners ook betrekken bij het maken van beleid? En zoekt u inwoners die willen meedenken en meepraten over lokale maatschappelijke vraagstukken in gemeente Uithoorn? Neem dan een kijkje op TipUithoorn.

Ga uit van de kracht van de gemeenschap. Organiseer vandaag nog een burgerberaad of burgerforum in Uithoorn. Vraag bijvoorbeeld Invior naar de mogelijkheden.

Statistieken Uithoorn

Oppervlakte: 1.942 ha.
Aantal zetels: 23
Aantal inwoners (actueel): 31.701
bevolkingsaantal CBS januari 2024: 31.701
bevolkingsaantal CBS januari 2023: 31.436
bevolkingsaantal CBS januari 2022: 31.018
Bevolkingsaantal CBS januari 2021: 30.206
Aantal burgers gemeente aug 2020: 29.817
Bevolkingsaantal CBS januari 2019: 29.450
Bewonersaantal mei 2018: 29.431
Aantal inwoners januari 2017: 29.201
Aantal inwoners maart 2016: 29.097
Aantal inwoners december 2015: 29.168
Aantal inwoners maart 2015: 28.771
Aantal inwoners mei 2014: 28.482
november 2013: 28.438
augustus 2013: 28.460
mei 2013: 28.413
2012: 28.123
Aantal inwoners jan 2010: 28.053
Aantal inwoners jan 2009: 27.660
Bevolking jan 2008: 27.501
Inwonersaantal 2007: 26.977
Inwonersaantal 2006: 26.844
Inwonersaantal 2005: 26.969
Inwonersaantal 2004: 26.763
Bezig met laden...

Personen zoeken

in:

Provincie: Noord-Holland

Statistieken Noord-Holland

Aantal inwoners: 2719764
Oppervlakte: 409100 ha.
E-mail: post@noord-holland.nl
Website: http://www.noord-holland.nl/

Personen toevoegen/wijzigen

Aanvullingen of wijzigingen voor Uithoorn? Geef ze aan ons door!

Onderzoeksresultaten
Overheid in Nederland