Gemeente Zandvoort (Noord-Holland)

Contact gemeente Zandvoort

Swaluestraat 2, 2042 KB ZANDVOORT (Postbus 2, 2040 AA ZANDVOORT)

Tel: 023-5740100
Email: info@zandvoort.nl
Website: http://www.zandvoort.nl/

Zetelverdeling

Participatie

Gemeente Zandvoort, een gemeente die nooit stil staat.

Iedere dag maken we weer nieuwe plannen. Van de inrichting van een speelplek in de straat tot een toekomstvisie voor heel de gemeente Zandvoort. En van het maken van een duurzaamheidsbeleid tot het ontwikkelen van een parkeerbeleid.

Participatiebeleid

Om voor al die gemeentelijke plannen de betrokkenheid en samenwerking met bewoners, ondernemers, organisaties en andere belanghebbende partijen (lees: de gemeenschap) goed te regelen, is het hebben van een participatiebeleid wenselijk.

In het participatiebeleid staat minimaal:

  1. De algemene uitgangspunten van participatie die gelden bij ieder participatieproces (van onderop, inclusiviteit, mate van betrokkenheid én inspraak).
  2. De handvatten voor de gemeente om bewuste keuzes te maken over de omvang, het niveau, de burgerbetrokkenheid en de vorm van participatie.
  3. De instrumenten die helpen om participatie goed te kunnen organiseren, zoals het hebben van een burgerpanel en het doen van lokaal marktonderzoek.

Daarnaast werkt de overheid aan nieuwe landelijke wetgeving, waarbij van gemeenten wordt gevraagd om participatie goed te regelen. De belangrijkste regelgeving voor lokale gemeenten zijn:

  1. Wet Versterking participatie op decentraal niveau
  2. De Omgevingswet
  3. Wet Open overheid

Uitgangspunten participatie

Algehele regel is: Elke inwoner in Zandvoort die wil, moet mee kunnen doen.

Hierbij ligt het accent op:

  1. Participatie is maatwerk. Per project (denk hierbij ook aan gebiedsontwikkelingen in het kader van de nieuwe omgevingswet) wordt onderzocht wie de belanghebbende partijen zijn. Bepaald wordt de behoefte van de gemeenschap en de gewenste mate van participatie.
  2. Alle participatie is inclusief. Dat betekent dat de wijze van burgerparticipatie aan de hand van taalgebruik, werkvormen en communicatiemiddelen zo goed mogelijk aansluiten op de wensen en mogelijkheden van de doelgroep (de gemeenschap van Zandvoort).
  3. Het verkrijgen van representatieve onderzoeksresultaten. Uiteindelijk wordt de (gewenste) participatie getoetst op representativiteit. Het betreft het aantal deelnemers en de verdeling van de respondenten (demografische variabelen).
  4. Zorg voor een onafhankelijke begeleider (het liefst niet afkomstig uit de gemeente).

Onderzoek- en participatiebureau Invior helpt bij het maken en uitvoeren van een participatiebeleid. Wilt u inwoners ook betrekken bij het maken van beleid? En zoekt u inwoners die willen meedenken en meepraten over lokale maatschappelijke vraagstukken in gemeente Zandvoort? Neem dan een kijkje op TipZandvoort.

Ga uit van de kracht van de gemeenschap. Organiseer vandaag nog een burgerberaad of burgerforum in Zandvoort. Vraag bijvoorbeeld Invior naar de mogelijkheden.

Statistieken Zandvoort

Oppervlakte: 4.397 ha.
Aantal zetels: 17
Aantal inwoners (actueel): 17.473
bevolkingsaantal CBS januari 2024: 17.473
bevolkingsaantal CBS januari 2023: 17.544
bevolkingsaantal CBS januari 2022: 17.107
Bevolkingsaantal CBS januari 2021: 17.168
Aantal burgers gemeente aug 2020: 17.116
Bevolkingsaantal CBS januari 2019: 17.004
Bewonersaantal mei 2018: 16.895
Aantal inwoners januari 2017: 16.899
Aantal inwoners maart 2016: 16.786
Aantal inwoners december 2015: 16.796
Aantal inwoners maart 2015: 16.682
Aantal inwoners mei 2014: 16.546
januari 2014: 16.588
november 2013: 16.584
augustus 2013: 16.560
mei 2013: 16.548
2012: 16.638
Aantal inwoners jan 2010: 16.632
Aantal inwoners jan 2009: 16.607
Bevolking jan 2008: 16.665
Inwonersaantal 2007: 16.599
Inwonersaantal 2006: 16.651
Inwonersaantal 2005: 16.709
Inwonersaantal 2004: 16.866
Bezig met laden...

Personen zoeken

in:

Provincie: Noord-Holland

Statistieken Noord-Holland

Aantal inwoners: 2719764
Oppervlakte: 409100 ha.
E-mail: post@noord-holland.nl
Website: http://www.noord-holland.nl/

Personen toevoegen/wijzigen

Aanvullingen of wijzigingen voor Zandvoort? Geef ze aan ons door!

Onderzoeksresultaten
Overheid in Nederland